VÕ BÌNH ĐỊNH THỂ HIỆN GẦM VANG TẠI ĐẤU TRƯỜNG SEAGAMES 30