Quy Nhơn sắp có PHỐ ĐI BỘ – Tuyến phố văn hóa nghệ thuật