Quy Nhơn được công nhận là “Thành phố Du lịch sạch Asean 2020”.