Những sai lầm khi sử dụng thuốc nhỏ mắt mà nhiều người mắc phải