Giám định tâm thần nghi ca.n t.ấ.n công vợ chồng tiệm vàng để c.ướ.p