Đặc sản Bình Định Bún tôm, Bún rạm Đầm Châu Trúc Phù Mỹ – nức tiếng khắp nơi