Con gái đất võ mang tiếng “cầm roi gí chồng” nhưng thực tế lại “ngoan nhất nhì”