Bình Định triển khai tái đàn lợn cuối năm – Giá Heo lên đến 90.000đ/kg