Bắt nóng đối tượng Cướ.p tiệm vàng ngay trong đêm Tại BÌNH ĐỊNH